Warunki korzystania z serwisu

Firma Centrum Lokalizacji CM dba o rzetelność i prawdziwość informacji udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym i regularnie je aktualizuje. Zastrzegamy sobie pełne prawo do modyfikowania, usuwania lub rozszerzania udostępnianych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia. Centrum Lokalizacji CM nie może zagwarantować, iż przedstawione informacje są pełne, prawdziwe i dotyczą określonego tematu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Centrum Lokalizacji CM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji oraz ewentualne straty, szkody czy inne roszczenia powstałe bezpośrednio lub pośrednio z tego tytułu.

W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem odnośników umieszczonych w niniejszym serwisie, bądź które są cytowane w jego treści. Cała witryna firmy Centrum Lokalizacji CM i wszystkie zawarte w niej treści, w tym teksty, grafika oraz materiały reklamowe i informacyjne, są chronione prawem autorskim. Użycie dostępnych w serwisie informacji lub danych (np. tekstów, ich części lub zdjęć) w dowolny sposób wymaga wcześniejszego uzyskania zgody. Centrum Lokalizacji CM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w prezentacji treści witryny, przerwy w jej dostępności, ani za działania podjęte na podstawie tychże treści. Informacje zamieszczone w niniejszej witrynie oraz udostępnione za jej pośrednictwem dokumenty nie mogą być traktowane jako forma porady prawnej lub finansowej. Wszelkie znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe nienależące do Centrum Lokalizacji CM i nazwy firm i ich marek są własnością uprawnionych do nich podmiotów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Korzystanie z części serwisu Centrum Lokalizacji CM, do których dostęp wymaga podania identyfikatora i hasła dozwolony jest wyłącznie dla osób, które uzyskały te dane od Centrum Lokalizacji CM. Informacje zawarte w tych częściach serwisu mogą być informacjami poufnymi lub stanowiącymi tajemnicę handlową, dlatego ich rozprzestrzenianie może być niezgodne z prawem. W przypadku ujawnienia informacji poufnych należących do Centrum Lokalizacji CM, osoba je ujawniająca będzie ponosiła pełną odpowiedzialność z tego tytułu. W przypadku ujawnienia informacji poufnych należących do klientów Centrum Lokalizacji CM, odpowiedzialność za ich roszczenia może być przedmiotem postępowania regresowego wobec osób, które takie informacje ujawniły.