Tłumaczenia patentów

Tłumaczenie opisów patentów wymaga bardzo dokładnego przygotowania projektu przed przystąpieniem do jego realizacji. Jeśli klient nie dostarcza tekstu w formacie źródłowym, a najczęściej tak właśnie jest, pierwszym etapem jest przetworzenie zeskanowanego tekstu do formatu edytowalnego. Wykonuje się to za pomocą technologii OCR (Optical Character Recognition). Ponieważ zgłoszenia patentowe z dziedziny biotechnologii, genetyki czy medycyny bardzo często zawierają wyrazy nierozpoznawalne przez oprogramowanie OCR, takie jak nazwy związków chemicznych czy sekwencje DNA, tekst rozpoznany przez program wymaga bardzo dokładnego sprawdzenia przez eksperta.

Ze względu na specyfikę terminologii konieczne jest przygotowanie specjalistycznego glosariusza. Za pomocą autorskiego narzędzia KeyStone™ wykonujemy najpierw ekstrakcję terminologii z plików źródłowych. Program wyszukuje najczęściej występujące wyrazy i zwroty, tworząc jednojęzyczną listę terminów. Wyrażenia z tej listy są sprawdzane przez naszych konsultantów, którzy dobierają ich odpowiedniki w języku docelowym na podstawie swojej wiedzy oraz fachowej literatury. W ten sposób powstaje glosariusz, który może być jeszcze konsultowany z klientem, a następnie jest stosowany podczas całego tłumaczenia w celu zachowania wysokiej jakości oraz spójności tekstu.

Samo tłumaczenie opisów patentów również wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego wykonujący je tłumacze przechodzą najpierw przez proces rekrutacji sprawdzający ich przygotowanie nie tylko z zakresu znajomości języka, ale także dziedziny nauki, której dotyczy tekst. Ponadto nasi eksperci są do dyspozycji przez cały czas trwania projektu tłumaczeniowego i na bieżąco odpowiadają na pytania czy wątpliwości dotyczące terminologii oraz zrozumienia opisywanych procesów.

Po zakończeniu tłumaczenia tekst poddawany jest 3-stopniowej kontroli jakości. Pierwszy stopień to automatyczna kontrola jakości, mająca na celu wykrycie przypadkowych błędów edytorskich oraz terminologicznych. Następnie tekst jest czytany przez profesjonalnego edytora, który wychwytuje błędy językowe. Końcowym etapem jest kontrola ekspercka, dzięki której usuwane są ewentualne błędy merytoryczne, specyficzne dla danej dziedziny nauki.

Dziedziny, w których posiadamy największe doświadczenie to:

Biotechnologia,

  • Chemia,
  • Farmacja,
  • Genetyka,
  • Medycyna,
  • Rozwiązania dla przemysłu.


Patrz także

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne stawiają przed tłumaczem dwa wyzwania: hermetyczny i nie zawsze poprawny gramatycznie język angielski oraz specjalistyczną wiedzę z koniecznością oddania w języku docelowym bardzo skomplikowanych zagadnień. Nasze doświadczenie i autorskie narzędzia pozwalają nam pokonać wszystkie potencjalne problemy i zapewnić najwyższą jakość najbardziej wymagającym klientom.

Czytaj więcej

Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne to jeden z najbardziej wymagających rodzajów tłumaczeń. Szybki postęp w tej dziedzinie powoduje, że bardzo często brakuje ustalonej terminologii dotyczącej różnych metod terapeutycznych. Znajdowanie właściwych terminów wymaga więc czytania literatury naukowej i konsultacji z lekarzami.

Czytaj więcej

Tłumaczenia IT

Tłumaczenia IT

Tłumaczenia informatyczne wymagają wiedzy zarówno z dziedziny informatyki, jak i zagadnień, których dotyczy określone oprogramowanie. Na przykład poprawne przetłumaczenie podręcznika użytkownika systemu bankowego wymaga fachowej wiedzy z dziedziny obsługi komputerów, w tym serwerów korporacyjnych, a także z dziedziny bankowości, finansów i księgowości.

Czytaj więcej

Tłumaczenia biznesowe

Tłumaczenia biznesowe

Tłumaczenia biznesowe są niezwykle różnorodne. Dobrze przetłumaczone materiały mają kluczowe znaczenie nie tylko dla działania przedsiębiorstwa, ale również dla tworzenia jego wizerunku na zewnątrz. Najczęściej tłumaczone przez nas teksty to materiały marketingowe i oferty handlowe, strony WWW, dokumenty prawne, licencje oprogramowania, opisy projektów, korespondencja między firmami i ich klientami, materiały konferencyjne i szkoleniowe.

Czytaj więcej