Testowanie oprogramowania

Nawet najlepsze narzędzia informatyczne i doskonałe przygotowanie projektu lokalizacyjnego nie zagwarantują całkowitej bezbłędności zlokalizowanej wersji oprogramowania. Błędy te mogą wynikać z niedoskonałości plików źródłowych, a więc niepoprawnej internacjonalizacji, przez co przypadkowej zmianie mogą ulec elementy, które muszą pozostać w oryginale albo przetłumaczony tekst nie mieści się w przeznaczonym na niego polu. Ponadto podczas tłumaczenia zazwyczaj nie ma dostępu do pełnego kontekstu wszystkich elementów interfejsu, a więc tłumacz czasem nie jest w stanie poprawnie zinterpretować wieloznacznego wyrażenia. Dlatego w takich przypadkach niezbędnym elementem procesu lokalizacji jest testowanie. Ma ono na celu nie tylko sprawdzenie poprawności działania zlokalizowanego programu, ale także sprawdzenie poprawności tłumaczenia nazw poszczególnych elementów interfejsu oraz ich spójności z tekstem pomocy i/lub dokumentacją.

Nasi pracownicy zdobyli bogate doświadczenia w dziedzinie testowania różnych typów aplikacji – od systemu operacyjnego po portale internetowe – między innymi podczas lokalizacji oprogramowania firmy IBM. Wykonujemy testowanie zarówno pod względem funkcjonalnym (sprawdzenie, czy zlokalizowana wersja działa dokładnie tak samo jak wersja oryginalna), jak i lingwistycznym (kontekstowa kontrola jakości tłumaczenia interfejsu, sprawdzenie zgodności z pomocą).


Patrz także

Obsługiwane języki

Obsługiwane języki

Centrum Lokalizacji CM specjalizuje się w realizacji projektów tłumaczeniowych na języki środkowo- i wschodnioeuropejskie. Nasz zespół, składający się z grupy doświadczonych tłumaczy oraz sieci biur partnerskich w całej Europie umożliwia realizację zleceń wyłącznie przez osoby, dla których język docelowy jest językiem ojczystym.

Czytaj więcej

Internacjonalizacja

Internacjonalizacja

Internacjonalizacja (i18n) to usługa obejmująca tworzenie i modyfikowanie aplikacji w taki sposób, aby ułatwić dostosowanie jej do wielu różnych języków, bez konieczności wprowadzania dalszych zmian w kodzie samej aplikacji. Internacjonalizacja przygotowuje aplikację do lokalizacji i jest procedurą, która zazwyczaj ją poprzedza. Lokalizacja oprogramowania bez wcześniejszej internacjonalizacji jest znacznie bardziej kosztowna, czasochłonna, a często zupełnie niemożliwa.

Czytaj więcej

Tłumaczenia

Tłumaczenia

Nie każde tłumaczenie to lokalizacja, ale nie ma lokalizacji bez tłumaczeń. Dlatego tłumaczenia są podstawową usługą wykonywaną w Centrum Lokalizacji CM. Wykonujemy tłumaczenia z różnych dziedzin, a branże, w których się specjalizujemy, opisano poniżej.

Czytaj więcej

Lokalizacja

Lokalizacja

Lokalizacja jako nazwa usługi funkcjonuje w języku polskim stosunkowo od niedawna. Jest to usługa językowa, której celem jest doprowadzenie produktu pochodzącego z innego kraju do takiej postaci, aby jego obsługa była dla użytkownika równie zrozumiała, jak obsługa produktów lokalnych.

Czytaj więcej