KeyStone™

Jest to także narzędzie, które stanowi krok w kierunku automatyzacji procesu zarządzania terminologią. To nie tylko system ekstrakcji terminologii, obsługujący wiele języków, formatów, rozpoznający gramatykę i samouczący się, ale także baza danych online, system automatycznego wyszukiwania, a nawet kontroli poprawności stosowania terminologii w tłumaczeniach.

Moduł KeyStone Editor™, automatyzujący i usprawniający szeroko rozumianą korektę tekstu, jest naszym produktem licencjonowanym.

W wersji demonstracyjnej program obsługuje kontrolę terminologii z uwzględnieniem form gramatycznych w języku polskim, angielskim i niemieckim w dwujęzycznych plikach z zastosowaniem glosariuszy w różnych formatach. Ponadto można filtrować i przeszukiwać pliki dwujęzyczne, tworzyć raporty błędów i zapisywać wyniki w formacie wewnętrznym.

Pełna wersja programu posiada znacznie więcej funkcji, które opisane są poniżej.

Pod pojęciem korekty rozumiemy etap procesu obsługi tłumaczenia od momentu otrzymania przetłumaczonych plików do rozpoczęcia ich końcowego przetwarzania, a więc zapisu w formacie oryginalnym, przygotowania do druku, kompilacji itp. Jest to więc najbardziej uciążliwy etap pracy z plikami dwujęzycznymi, obejmujący kontrolę poprawności formalnej, kontrolę terminologiczną, stylistyczną, gramatyczną, ortograficzną, spójności, a także wprowadzanie wszystkich poprawek oraz utworzenie raportu błędów.

Procedura korekty składała się dotąd z zadań wykonywanych automatycznie, takich jak sprawdzanie pisowni, sprawdzanie poprawności formalnej i spójności oraz bardzo czasochłonnych zadań ręcznych, czyli czytania tekstu i wprowadzania poprawek gramatycznych, stylistycznych i merytorycznych. Nasz program nie tylko usprawnia procedury automatyczne, ale również ułatwia i przyspiesza czynności ręczne w taki sam sposób, w jaki programy CAT ułatwiają i przyspieszają proces tłumaczenia. Ponadto aplikacja KeyStone™ umożliwia zarówno wprowadzanie poprawek w plikach dwujęzycznych w różnych formatach, jak i utworzenie raportu zawierającego szczegółową weryfikację tłumaczenia wykonanego przez tłumacza zgodnie ze standardem LISA, bez konieczności dodatkowej pracy. 

Procedura kontroli terminologicznej nie tylko umożliwia efektywne sprawdzenie, czy wymagana terminologia była poprawnie stosowana, ale także utworzenie bazy terminologii z plików dwujęzycznych lub tylko źródłowych. 

Główne funkcje programu KeyStone™:

  • Automatyczna kontrola jakości tłumaczeń (sprawdzanie tagów, długości segmentów, interpunkcji, liczb, ortografii, zgodności z wyrażeniami regularnymi itp.),
  • Półautomatyczna kontrola spójności tłumaczenia i poprawności terminologicznej, 
  • Kategoryzowanie błędów i wprowadzanie poprawek "jednym kliknięciem",
  • ErrorMemory, czyli zapamiętywanie wprowadzonych wcześniej poprawek i automatyczne ich wstawianie w przypadku napotkania takiego samego lub podobnego błędu,
  • Generowanie raportów dla tłumaczy ze szczegółowym wykazem błędów i oceną punktową,
  • Wprowadzanie poprawek do plików dwujęzycznych ze śledzeniem zmian.

Poza funkcjami usprawniającymi kontrolę jakości tłumaczeń, KeyStone™ to również część systemu zarządzania terminologią, dzięki takim funkcjom, jak:

  • Generowanie dwujęzycznych baz terminologii z wszystkich formatów plików dwujęzycznych (RTF, TTX, TMX, XLIFF itp.),
  • Generowanie jednojęzycznych list terminologii do tworzenia specjalistycznych słowników,
  • Tworzenie dwujęzycznych słowników z tłumaczonych plików (TTX, RTF, XLIFF i innych), pamięci tłumaczeniowych (TMX) oraz plików tekstowych.

System KeyStone™ znacząco wpływa na jakość naszej pracy, ponieważ umożliwia wykonywanie korekt szybciej i dokładniej, a także przekazywanie tłumaczom uwag korektorów w sposób jasny i pozwalający uczyć się na własnych błędach. To także bardzo zaawansowany system zarządzania terminologią, wspomagający jej ekstrakcję z dokumentów oraz umożliwiający dostęp do niej online dla tłumaczy i klientów oraz eksport do dowolnego programu wspierającego tłumaczenie. Dzięki temu rozwiązaniu Centrum lokalizacji CM jest liderem jakości wśród usługodawców w branży tłumaczeń i lokalizacji. 


Patrz także

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Centrum Lokalizacji CM stawia przede wszystkim na wysoką jakość świadczonych usług. Aby to osiągnąć, niezbędne jest ciągłe rozwijanie, udoskonalanie i tworzenie nowych narzędzi informatycznych wspomagających procesy wchodzące w skład tłumaczenia. Centrum Lokalizacji CM dokłada starań, aby żaden problem mający wpływ na jakość tłumaczenia nie pozostał nierozwiązany. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach są dokładnie opisywane i umieszczane w specjalnie zaprojektowanej do tego celu Bazie Wiedzy.

Czytaj więcej