Narzędzia autorskie

KeyStone™

KeyStone™

Autorskie rozwiązanie KeyStone™, stworzone i rozwijane w firmie Centrum Lokalizacji CM, jest pierwszym na rynku narzędziem zapewniającym wspomaganie komputerowe jednego z najbardziej uciążliwych elementów procesu tłumaczenia - korekty tekstu. Tworzy ono nasz autorski system obsługi terminologii.

Czytaj więcej

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Centrum Lokalizacji CM stawia przede wszystkim na wysoką jakość świadczonych usług. Aby to osiągnąć, niezbędne jest ciągłe rozwijanie, udoskonalanie i tworzenie nowych narzędzi informatycznych wspomagających procesy wchodzące w skład tłumaczenia. Centrum Lokalizacji CM dokłada starań, aby żaden problem mający wpływ na jakość tłumaczenia nie pozostał nierozwiązany. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach są dokładnie opisywane i umieszczane w specjalnie zaprojektowanej do tego celu Bazie Wiedzy.

Czytaj więcej