Kontrola jakości

Ponieważ presja rynku wymusza przetwarzanie coraz większych ilości tekstów w coraz krótszym czasie, tłumaczenie wykonywane jest najczęściej równocześnie przez kilku tłumaczy. Mimo stosowania nowoczesnych narzędzi i bazy terminologii dostępnej online, bardzo ważnym etapem każdego projektu lokalizacyjnego jest etap weryfikacji.

W Centrum Lokalizacji CM weryfikacja następuje w trzech etapach:

Weryfikacja maszynowa, przebiegająca bez udziału człowieka
Program KeyStone™ umożliwia automatyczne wychwycenie typowych błędów interpunkcyjnych, pisowni wielkich liter, niespójności oraz niepoprawnego stosowania terminologii z bazy danych.

Korekta językowa wykonywana przez profesjonalnych korektorów
Ten etap wymaga pracy człowieka, jest jednak także wspomagany komputerowo. Program KeyStone™ jest nie tylko narzędziem wspomagającym zarządzanie terminologią, ale również ułatwia ocenę tekstu pod względem językowym i porównanie jego jakości ze standardem, który ustalany jest wraz z klientem. Teksty nie mieszczące się w tym standardzie są odrzucane lub przekazywane do poprawienia.

Ostateczna kontrola gotowego tekstu, przede wszystkim pod kątem poprawności formatu i prawidłowości wykonania usługi DTP
W przypadku oprogramowania etap ten polega na testowaniu zlokalizowanego produktu pod kątem poprawnego działania oraz dopasowania tłumaczenia do właściwego kontekstu w działającym systemie.
Ten złożony proces kontroli jakości gwarantuje naszym klientom otrzymanie tekstu zgodnego z ich wymaganiami, jednak warunkiem jest kompletność całego procesu lokalizacji, a więc przede wszystkim uzgodnienie i utworzenie bazy terminologii, ustalenie harmonogramu uwzględniającego weryfikację oraz szczegółowe uzgodnienie formatu wyjściowego.
 


Patrz także

Obsługa terminologii

Obsługa terminologii

Bazy terminologii stają się coraz istotniejszym elementem procesu lokalizacji. Stosowanie spójnej terminologii nie tylko ułatwia zrozumienie tekstu, ale często terminologia staje się wyróżnikiem firmy zlecającej lokalizację, stanowi element jej wizerunku.

Czytaj więcej

DTP

DTP

Centrum Lokalizacji CM posiada wydajne oprogramowanie umożliwiające skuteczną konwersję formatu PDF do formatu edytowalnego, bez straty układu stron i grafiki, a następnie odtworzenia oryginalnego formatu PDF. Tłumaczenie wykonywane jest przy użyciu standardowych narzędzi CAT nie różni się od procesu tłumaczenia dokumentów tekstowych.

Czytaj więcej

Narzędzia autorskie

Narzędzia autorskie

Centrum Lokalizacji CM działa na pograniczu lingwistyki oraz informatyki. W naszej pracy wykorzystujemy wiele programów wspomagających tłumaczenie i kontrolę jakości. Poza rozwiązaniami komercyjnymi korzystamy też z narzędzi autorskich, opisanych poniżej.

Czytaj więcej

Programy CAT

Programy CAT

Centrum Lokalizacji CM jest firmą oferującą usługi lokalizacyjne. Ponieważ ten rodzaj usług wymaga pracy zespołowej, obsługi terminologii i podejścia projektowego, niezbędne jest korzystanie z narzędzi CAT (Computer Aided Translation). Tłumaczenia wykonywane w firmie CM są wykonywane wyłącznie za pomocą oprogramowania CAT.

Czytaj więcej

Tłumaczenia maszynowe

Tłumaczenia maszynowe

Centrum Lokalizacji CM oferuje tłumaczenia wspomagane tłumaczeniem maszynowym wyłącznie w dziedzinach, w których jest w stanie zapewnić wysoką jakość. Liczba tych dziedzin stale rośnie. Wspomaganie tłumaczeniami maszynowymi pozwala na obniżenie ceny dla klienta nawet o 50% i znacznie skrócić czas wykonania. Dzięki naszemu unikatowemu systemowi pracy, jakość tekstu pozostaje wysoka, a klient uzyskuje znaczące korzyści.

Czytaj więcej