Centrum Lokalizacji CM

Bridging Cultures

NASZE USŁUGI

Centrum Lokalizacji CM wywodzi swoją nazwę od imion greckich biskupów Cyryla i Metodego, których działalność w IX wieku pozwoliła językom słowiańskim stać się równoprawnymi językami w stosunku do ówczesnej, wysoko rozwiniętej Europy.

Współczesny świat nowoczesnej technologii stwarza wyzwania odmienne niż 1200 lat temu, jednakże język jest nadal jednym z najważniejszych wyznaczników kultur, a tłumacze są budowniczymi mostów między nimi. Dlatego właśnie w świecie technologii tłumaczenia techniczne odgrywają tę samą rolę co w średniowieczu tłumaczenia ksiąg.

Obecnie trudno wyobrazić sobie świat bez komputerów. Człowiek porozumiewa się z nimi za pomocą programów, dlatego powinny one posiadać interfejs w zrozumiałym dla niego języku. Temu celowi służy lokalizacja oprogramowania, czyli usługa, dzięki której programy tworzone najczęściej w języku angielskim, mogą być dostępne w językach używanych przez ich użytkowników na co dzień. Szeroko rozumiane tłumaczenia informatyczne obejmują zresztą znacznie więcej niż tylko tę usługę.

Internet stanowi nieodłączny element życia codziennego. Nie ma obecnie liczącej się firmy bez własnej strony internetowej, a wszystkie te, które chcą oferować swoje towary lub usługi na rynku szerszym niż własny kraj, muszą udostępniać treści w wielu językach. Takim właśnie firmom oferujemy tłumaczenia stron internetowych oraz inne tłumaczenia biznesowe, konieczne do składania ofert w międzynarodowych przetargach czy współpracy z kontrahentami z innych krajów.

Technologia komputerowa oraz udostępnianie treści w Internecie to nie jedyny obszar, w którym niezwykle ważne są tłumaczenia dla przedsiębiorstw. Są sytuacje, w których od ich jakości zależeć może ludzkie zdrowie, a nawet życie. Taką niezwykle wrażliwą na błędy usługą są tłumaczenia medyczne. Nasz doświadczony i doskonale wykształcony zespół specjalistów zapewnia najwyższą jakość tłumaczeń instrukcji obsługi najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego, opisów procedur, patentów, badań klinicznych i wielu innych dokumentów z branży medycznej.

Szczególna więź łącząca narody Europy Środkowo-Wschodniej, ich wspólne, najczęściej słowiańskie, korzenie oraz historia ostatnich kilkudziesięciu lat sprawia, że skupiamy się przede wszystkim na obsłudze języków środkowo- i wschodnioeuropejskich. Jednak dzięki rozwiniętej sieci współpracowników w innych krajach, nasza oferta obejmuje większość języków europejskich.

Globalizacja wymusza tworzenie treści w wielu językach, a jej jakość coraz częściej przyczynia się do uzyskania przewagi nad konkurencją. Aby ją utrzymać, niezwykle ważny jest wybór partnera, który będzie gwarantować nie tylko wysoką jakość i optymalne koszty, ale także długotrwałą współpracę. Centrum Lokalizacji CM jest doskonałym wyborem dla tych firm, które pragną umocnić swoje miejsce na globalnym rynku.


O CM

O CM

Informacje o naszym zespole, metodach pracy, certyfikatach jakości oraz działaniach pozabiznesowych.

Czytaj więcej

Usługi

Usługi

Informacje na temat oferowanych usług i obsługiwanych językach.

Czytaj więcej

Klienci

Klienci

Zapraszamy do zapoznania się z naszym portfolio.

Czytaj więcej

Rozwiązania

Rozwiązania

Opisy stosowanych przez nas rozwiązań informatycznych, obsługa terminologii oraz kontrola jakości.

Czytaj więcej

CM poleca

CM poleca

Nasza oferta w dziedzinie edukacji i upowszechniania wiedzy branżowej.

Czytaj więcej

Kontakt

Kontakt

Dane kontaktowe firmy oraz formularze dla klientów i dostawców tłumaczeń.

Czytaj więcej