Zasady poufności

Firma Centrum Lokalizacji CM zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad poufności w Internecie i uznaje potrzebę odpowiedniej ochrony oraz zarządzania danymi umożliwiającymi identyfikację osób („Dane osobowe”). 

Dane osobowe to wszelkie informacje, jakich można użyć do identyfikacji osób, w tym, ale nie wyłącznie, imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres fizyczny, a także adres e-mail lub dane kontaktowe, zarówno w miejscu pracy, jak i w miejscu zamieszkania. Korzystanie z serwisu Centrum Lokalizacji CM nie wymaga ujawniania swojego nazwiska lub innych danych osobowych, wyjątek stanowią formularze kontaktowe. 

Jeżeli użytkownik serwisu zdecyduje się podać swoje dane osobowe za pośrednictwem Internetu, wówczas Centrum Lokalizacji CM staje się administratorem tych danych i zastrzega sobie prawo do ich przekazywania wewnątrz firmy, a także naszym partnerom w różnych krajach, co może wiązać się z przekazaniem danych z kraju użytkownika do innego kraju. Wypełnienie formularza przez użytkownika i jego wysłanie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Centrum Lokalizacji CM do celów rekrutacyjnych i/lub marketingowych. 

Centrum Lokalizacji CM dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać stosownych przepisów prawa na całym świecie, które służą ochronie danych osobowych. Centrum Lokalizacji CM będzie przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, nawet jeśli dane te są przekazywane do kraju, którego przepisy prawne nie wymagają zapewnienia „należytej” ochrony tych danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Innymi słowy naszym celem jest zapewnienie ochrony danych osobowych, zarówno zbieranych, przesyłanych, jak i przechowywanych, niezależnie kraju ich przetwarzania oraz od tego, czy ich przetwarzanie będzie chronione odnośnymi przepisami.