Pracownicy CM aktywni na polu konferencji.

Pracownicy CM aktywni na polu konferencji.

07.03.2016 r.

Rok 2016 dla Centrum Lokalizacji CM to nie tylko rok innowacji. Pracownicy naszej firmy aktywnie biorą udział oraz współorganizują szereg konferencji branżowych i naukowych. 

W dniach 3-5 marca Rafał Kiljan wygłosił referat pt. „Społeczne konstruowanie mediów cyfrowych” podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez AGH w Krakowie pod hasłem „Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku”. 

Z kolei w dniach 11-12 marca zespół CM silnie reprezentował firmę podczas międzynarodowej konferencji The Translation and Localization Conference 2016 w Warszawie. Dzień później Bartek Dymek poprowadził panel dyskusyjny w ramach Konferencji Tłumaczy 2016

W połowie września w Warszawie odbędzie się 9-ta doroczna konferencja Instytutu EMRBI, współorganizowana w tym roku przez Centrum Lokalizacji CM wraz z Uniwersytetem Warszawskim. Hasłem przewodnim konferencji jest „Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems”. 

Wszystkie te konferencje są doskonałą okazją, żeby spotkać się z naszymi pracownikami w toku merytorycznych debat. 

  • slide
  • slide