Oferta edukacyjna

We współpracy z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powstał autorski program przedmiotu „Metody informatyczne w tłumaczeniach technicznych”, który wszedł w skład Podyplomowego Studium Tłumaczeń Specjalistycznych i Narzędzi Komputerowych. Studia wchodziły w skład oferty edukacyjnej WWSIS w latach 2009-2011.

Od roku 2011 współpracujemy z Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu. W ramach tej współpracy współorganizujemy cykl konferencji Tłumacz a komputer. Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w czerwcu 2012. Cykl poświęcony jest różnym zastosowaniom informatyki w lingwistyce, od zagadnień ściśle naukowych do praktycznego zastosowania narzędzi informatycznych w pracy tłumacza.

W roku 2013 objęliśmy patronatem Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Zakresie Języka Niemieckiego na tej uczelni. W ramach patronatu opracowaliśmy autorski program nauczania przedmiotu „Wykorzystanie narzędzi komputerowych w tłumaczeniu”. Zajęcia z tego przedmiotu, prowadzone przez pracowników CM, odbywają się na pierwszym roku studiów podyplomowych.

Firma CM opracowała także programy praktyk dla studentów różnych kierunków studiów z następujących dziedzin:

  • Tłumaczenia techniczne,
  • Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi,
  • Zastosowanie informatyki w usługach tłumaczeniowych,
  • Sprzedaż i marketing usług tłumaczeniowych.

Praktyki te dają możliwość nauki zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na uczelni w rzeczywistym środowisku biznesowym i cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem młodych ludzi.

Kolejnym projektem edukacyjnym było uruchomienie w 2011 roku programu stypendialnego „Świat dla Młodych”, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ma on na celu nagradzanie stypendiami uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie języków obcych, a także wykazujących się aktywnością w szkole i poza szkołą. Kolejne edycje programu „Świat dla Młodych” realizowane są co roku.


Patrz także

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Centrum Lokalizacji CM zajmuje się nie tylko usługami komercyjnymi. Służymy naszą wiedzą studentom i wszystkim, którzy chcieliby praktycznie zapoznać się z pracą w nowoczesnej firmie lokalizacyjnej. Nasza oferta praktyk to przede wszystkim tłumaczenia, ale zapraszamy również osoby chcące posiąść praktyczną wiedzę informatyczną, sprzedażową i z zakresu zarządzania projektami.

Czytaj więcej

Nasze artykuły

Nasze artykuły

Efektem naszej pracy jest między innymi stałe doskonalenie warsztatu, opracowywanie nowych rozwiązań oraz optymalizacja różnych etapów cyklu obsługi projektu lokalizacyjnego. Staramy się promować dobre praktyki i dzielić się nimi z innymi, ponieważ uważamy, że upowszechnianie dobrej jakości poprawia rynek i wpływa korzystnie na naszą pozycję i wizerunek.

Czytaj więcej